Kurser, oplæg, workshops, konsulentopgaver, samarbejder

Søger du et indspark, kompetenceudvikling, inspiration, workshop til

 • skrivere: projekt- /opgave-/afhandlings-/ artikel- lærebogsskrivere
 • vejledere, undervisere, undervisningsudviklere

Om temaer som

 • akademisk skrivning, problemformulering, feedback og bedømmelse, peer feedback, udvikling af vejledning og pædagogik på videregående uddannelser

så ring/mail og få en snak om jeres ønsker til form, længde, arbejdsformer m.v.

Eksempler på Lotte Rieneckers oplæg, kurser og workshops, 2019

 • Den gode akademiske opgave – en times oplæg for 3. og 5. årgang på Arkitektskolen i Aarhus
 • Workshop for artikelskrivere til tidsskriftet MONA – to hele lørdage med en måned imellem
 • God VEJLEDNING – mellem studerendes selvstændighed og vejlederes stilladsering – tre timers workshop for vejledere på UCN
 • Den gode vejledning – en times oplæg for vejledere på Institut for samfundsfag og kommunikation, UC Syd, og for Ledelse, Organisation og Forvaltning, Københavns Professionshøjskole
 • Problemformuleringsseminar – tre timers workshop for adjunkter på RUC
 • NatBach God faglig formidling – en times oplæg for NatBach vejledere
 • Developing student academic writing competences in NatBach projects – en times oplæg for internationale vejledere på RUC, NatBach
 • Skriveseminar – to dages skriveretreat med aktiviteter for masterstuderende og deres vejledere på Trondheim NTNU.
 • Klyngevejledning på Erhvervsøkonomisk Institut – en times oplæg for vejledere på RUC
Lars Ostenfeld